Visie & Missie

Plezier • Leren • Duurzaam • Uniek

Missie


Onze missie: Samen maken we mooie herinneringen en werken op een leerzame, verantwoorde en duurzame manier aan alle vaardigheden die er in de maatschappij van onze kinderen verwacht worden.

Visie


Onze visie: ‘Ons Buiten’ is een vertrouwde plek waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen. Waar we samen werken aan hun toekomst, aan hun sociale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling met oog voor dier en natuur. Kinderen leren in hun eigen tempo, krijgen eigen taken en verantwoordelijkheden en er is ruimte om te knuffelen met de dieren, te chillen tussen de fruitbomen, te spelen op een van de vele creatieve speeltoestellen en om even uit te rauzen op het speelveld.

Image

Duurzaam


Groen, sociaal, ethisch en maatschappelijk betrokken.

Het effect van natuur op het welzijn en de veerkracht van mensen in een agrarische dagbesteding is groot. Als bedrijf zijn we ons bewust hier van. We streven ernaar waarde toe te voegen aan de samenleving door voortdurend te kijken naar verbetering. Onze focus ligt op het zelfvoorzienende. We betrekken onze kinderen bij het verantwoord ondernemen op onze zorgboerderij door:


 • Het kweken van onze eigen groente en fruit;
 • We onderhouden zelf het natuurlijke landschap op ons terrein en zorgen voor de bloemen, planten en dieren;
 • We creëren nieuwe producten zoals insectenhotels met behulp van natuurlijke materialen.


Onze eigen maatschappelijke verantwoording nemen wij ook serieus:

 • Het gebruik van groene stroom van het nabijgelegen zonnepark;
 • Het onderhoud aan het groen gebeurt zonder chemische bestrijdingsmiddelen;
 • Waar mogelijk gebruiken we opgevangen regenwater;
 • We streven ernaar om bij onze activiteiten energie en grondstoffen efficiënt te gebruiken en zo min mogelijk vervuiling te veroorzaken.

Visie & Missie

Plezier • Leren • Duurzaam • Uniek

Missie


Samen maken we mooie herinneringen en werken op een leerzame, verantwoorde, duurzame manier aan alle vaardigheden die er in de maatschappij van onze kinderen verwacht worden.

Visie


‘Ons Buiten’ is een vertrouwde plek waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen. Waar we samen werken aan hun toekomst, aan hun sociale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling met oog voor dier en natuur. Kinderen leren in hun eigen tempo, krijgen eigen taken en verantwoordelijkheden en er is ruimte om te knuffelen met de dieren, te chillen tussen de fruitbomen, te spelen op een van de vele creatieve speeltoestellen en om even uit te rauzen op het speelveld.

Image

Duurzaam


Groen, sociaal, ethisch en maatschappelijk betrokken.

Als bedrijf zijn we ons bewust van de impact op mens en milieu. We willen iets van waarde toevoegen aan de samenleving. Continue zijn we in proces om het steeds weer beter te doen. Daarnaast ligt onze focus steeds meer op het zelfvoorzienend zijn. Onze kinderen helpen ons mee om verantwoord te kunnen ondernemen door:


 • We kweken onze eigen groentes op het terrein
 • De natuur op het terrein houden we zelf bij en we zorgen voor de bloemen, planten en de dieren
 • We maken van natuurlijke materialen nieuwe producten zoals insectenhotels
 • We verkopen ons producten en gewassen

De kinderen helpen mee met het verkopen van de producten, denken mee over waar we het geld aan gaan besteden en leren zo gelijk omgaan met geld.

Onze eigen maatschappelijke verantwoording nemen wij ook serieus;

 • We betrekken groene stroom van het nabij gelegen zonnepark
 • Onderhoud aan het groen gebeurt niet met chemische bestrijdingsmiddelen
 • Waar mogelijk maken we gebruik van opgevangen regenwater
 • Bij onze activiteiten letten we op het gebruik van energie, grondstoffen en proberen zo min mogelijk vervuiling te veroorzaken.