Zuiderbos en Ons Buiten bieden kinderen een
plek waar ze weer tot ontwikkeling kunnen komen

Er is een kleine groep leerlingen voor wie het onderwijs zoals dat op school aangeboden wordt, niet voldoet aan de vraag die deze kinderen hebben. Op het moment dat een kind vastloopt op school of thuiszit, is de drempel om terug te keren in het onderwijs erg hoog. Wij bieden hen graag onderwijs buiten de muren van school aan.

In samenwerking met het Zuiderbos, het Samenwerkingsverband PO de Meijerij en gemeenten gaan wij voor inclusiviteit. Samen willen we ervoor zorgen dat alle kinderen erbij kunnen horen. We bieden oplossingen voor kinderen bij wie het schoolsysteem knelt, zodat zij weer een kans krijgen.

Doordat op de zorgboerderij onderwijs en zorg wordt geboden, maakt het dat je makkelijk kunt schakelen. De eerste periode wordt er voornamelijk gewerkt aan vertrouwen, relatie en veiligheid en wordt de leerling gevolgd. Daarbij worden duidelijke kaders en structuur geboden. Wanneer de leerling zich veilig genoeg voelt binnen Ons Buiten, gaan we voorzichtig starten met didactiek. Dit kan op verschillende manieren worden aangeboden. Uiteindelijk is het doel dat het kind weer uitstroomt naar een school, waar hij/ zij onderwijs kan volgen. De omgeving sluit aan bij de vraag die het kind heeft. Wij bouwen aan een basis zodat kinderen letterlijk daarop kunnen bouwen. Alleen dan kunnen kinderen weer ontwikkelen en groeien.

Stappen:
- Een leerling wordt aangemeld op het Zuiderbos. 3 instroomcriteria zijn dan belangrijk:

  • Een diagnose binnen de psychiatrie, zoals ASS, ADHD, e.d;
  • Er moet een gespecialiseerde GGZ partner betrokken zijn, waar Zuiderbos/ Ons Buiten integraal mee samenwerkt;
  • De leerling moet affiniteit hebben met de boerderij en passen binnen de pedagogische setting van Ons Buiten.

- De CvB (Commissie van Begeleiding) bespreekt deze leerling, de gemeente wordt direct al betrokken.
- Wanneer het een mogelijke passende leerling voor Ons Buiten is, wordt er een rondleiding bij Ons Buiten gepland.
- Wanneer alle partijen achter de keuze voor deze pilot staan, volgt er een start-/ afstemmingsgesprek.
- De beschikking wordt rondgemaakt. Het kind gaat starten met een opbouwplan. Bijvoorbeeld 3 keer 1,5 uur in de week.