Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden zijn onder constructie.


Uitsluitingscriteria


Kinderzorgboerderij Ons Buiten kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

 • Met agressieproblemen, zowel fysiek als verbaal;

 • Die niet passend zijn binnen de doelgroep, dit ter beoordeling van de directie;

 • Die de hulp van ons niet accepteren;

 • Die andere cliënten of medewerkers discrimineren;

 • Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;

 • Die suïcidaal gedrag vertonen;

 • Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;

 • Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;

 • Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;

 • Met psychoses;

 • Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen;

 • Waarbij sprake is van onvrijwillige zorg conform de Wet Zorg en Dwang;

 • Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

 • Met (aanstaand) ouderschap

 • Met ernstige dreiging vanuit netwerk

 • Met geen bereidheid tot acceptatie aanvullende zakelijke ondersteuning

 • Met een klinische behandelbehoefte

 • Die een gevaar opleveren voor de in zorg zijnde cliënten