Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden zijn onder constructie.


Uitsluitingscriteria


Kinderzorgboerderij Ons Buiten kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

  • Met agressieproblemen, zowel fysiek als verbaal;

  • Die niet passend zijn binnen de doelgroep, dit ter beoordeling van de directie;